Xy lanh Festo ADVU

P/N: Festo ADVU
 • Đường kính piston (bore): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125mm
 • Hành trình: 1 ... 400 mm
 • Lực: 42 ... 7363 N
 • Tác động kép, tác động đơn, đẩy / kéo
 • Cảm biến vị trí
 • Đệm cố định

 

Xy lanh Festo ADVU - Xuất xứ Đức, Có CO&CQ - Giá Tốt

Xy lanh Festo ADVU là một xy lanh nhỏ gọn, dòng xy lanh Festo ADVU này được thiết kế để chuyển động hiệu quả trong một khoảng cách nhỏ.

Xy lanh festo ADVU

Dòng xy lanh Festo ADVU có hành trình ngắn, cấu hình thấp này được thiết kế để phù hợp với không gian chật hẹp và có nhiều lựa chọn lắp đặt khác nhau.

Xy lanh Festo ADVU có một số ưu điểm sau:

     + Không gian lắp đặt ít hơn 50% so với các xy lanh dựa trên tiêu chuẩn tương                      đương theo ISO 15552.

     + Nhiều biến thể cho các ứng dụng tùy chỉnh

     + Thanh piston được thiết kế với đầu ren đực hoặc cái

     + Có sensor vị trí.

Ausotech cung cấp các dòng xy lanh Festo ADVU sau:

Part No Type Code Đường kính piston Lực Hành trình
156040 ADVU-12-    -A-P-A 12 mm 68 N 1 … 200 mm
176851 ADVU-12-    -A-P-A-R3 12 mm 68 N 1 … 200 mm
156050 ADVU-12-    -A-P-A-S2 12 mm 51 N 1 … 200 mm
156060 ADVU-12-    -A-P-A-S20 12 mm 51 N 1 … 200 mm
156070 ADVU-12-    -A-P-A-S206 12 mm 51 N 1 … 200 mm
156080 ADVU-12-    -A-P-A-S26 12 mm 51 N 1 … 200 mm
156090 ADVU-12-    -A-P-A-S6 12 mm 68 N 1 … 200 mm
156000 ADVU-12-    -P-A 12 mm 68 N 1 … 200 mm
176840 ADVU-12-    -P-A-R3 12 mm 68 N 1 … 200 mm
156010 ADVU-12-    -P-A-S2 12 mm 51 N 1 … 200 mm
156020 ADVU-12-    -P-A-S26 12 mm 51 N 1 … 200 mm
156030 ADVU-12-    -P-A-S6 12 mm 68 N 1 … 200 mm
156586 ADVU-12-5-A-P-A 12 mm 68 N 5 mm
156500 ADVU-12-5-P-A 12 mm 68 N 5 mm
156587 ADVU-12-10-A-P-A 12 mm 68 N 10 mm
156501 ADVU-12-10-P-A 12 mm 68 N 10 mm
156588 ADVU-12-15-A-P-A 12 mm 68 N 15 mm
156502 ADVU-12-15-P-A 12 mm 68 N 15 mm
156589 ADVU-12-20-A-P-A 12 mm 68 N 20 mm
156503 ADVU-12-20-P-A 12 mm 68 N 20 mm
156590 ADVU-12-25-A-P-A 12 mm 68 N 25 mm
156504 ADVU-12-25-P-A 12 mm 68 N 25 mm
156591 ADVU-12-30-A-P-A 12 mm 68 N 30 mm
156505 ADVU-12-30-P-A 12 mm 68 N 30 mm
156592 ADVU-12-40-A-P-A 12 mm 68 N 40 mm
156506 ADVU-12-40-P-A 12 mm 68 N 40 mm
156041 ADVU-16-    -A-P-A 16 mm 121 N 1 … 200 mm
176852 ADVU-16-    -A-P-A-R3 16 mm 121 N 1 … 200 mm
156051 ADVU-16-    -A-P-A-S2 16 mm 90 N 1 … 200 mm
156061 ADVU-16-    -A-P-A-S20 16 mm 90 N 1 … 200 mm
156071 ADVU-16-    -A-P-A-S206 16 mm 90 N 1 … 200 mm
156081 ADVU-16-    -A-P-A-S26 16 mm 90 N 1 … 200 mm
156091 ADVU-16-    -A-P-A-S6 16 mm 121 N 1 … 200 mm
156001 ADVU-16-    -P-A 16 mm 121 N 1 … 200 mm
176841 ADVU-16-    -P-A-R3 16 mm 121 N 1 … 200 mm
156011 ADVU-16-    -P-A-S2 16 mm 90 N 1 … 200 mm
156021 ADVU-16-    -P-A-S26 16 mm 90 N 1 … 200 mm
156031 ADVU-16-    -P-A-S6 16 mm 121 N 1 … 200 mm
156593 ADVU-16-5-A-P-A 16 mm 121 N 5 mm
156507 ADVU-16-5-P-A 16 mm 121 N 5 mm
156594 ADVU-16-10-A-P-A 16 mm 121 N 10 mm
156508 ADVU-16-10-P-A 16 mm 121 N 10 mm
156595 ADVU-16-15-A-P-A 16 mm 121 N 15 mm
156509 ADVU-16-15-P-A 16 mm 121 N 15 mm
156596 ADVU-16-20-A-P-A 16 mm 121 N 20 mm
156510 ADVU-16-20-P-A 16 mm 121 N 20 mm
156597 ADVU-16-25-A-P-A 16 mm 121 N 25 mm
156511 ADVU-16-25-P-A 16 mm 121 N 25 mm
156598 ADVU-16-30-A-P-A 16 mm 121 N 30 mm
156512 ADVU-16-30-P-A 16 mm 121 N 30 mm
156599 ADVU-16-40-A-P-A 16 mm 121 N 40 mm
156513 ADVU-16-40-P-A 16 mm 121 N 40 mm
156042 ADVU-20-    -A-P-A 20 mm 188 N 1 … 200 mm
176853 ADVU-20-    -A-P-A-R3 20 mm 189 N 1 … 200 mm
156052 ADVU-20-    -A-P-A-S2 20 mm 141 N 1 … 200 mm
156062 ADVU-20-    -A-P-A-S20 20 mm 141 N 1 … 200 mm
156072 ADVU-20-    -A-P-A-S206 20 mm 141 N 1 … 200 mm
156082 ADVU-20-    -A-P-A-S26 20 mm 141 N 1 … 200 mm
156092 ADVU-20-    -A-P-A-S6 20 mm 188 N 1 … 200 mm
156002 ADVU-20-    -P-A 20 mm 188 N 1 … 200 mm
176842 ADVU-20-    -P-A-R3 20 mm 189 N 1 … 200 mm
156012 ADVU-20-    -P-A-S2 20 mm 141 N 1 … 200 mm
156022 ADVU-20-    -P-A-S26 20 mm 141 N 1 … 200 mm
156032 ADVU-20-    -P-A-S6 20 mm 188 N 1 … 200 mm
156600 ADVU-20-5-A-P-A 20 mm 188 N 5 mm
156514 ADVU-20-5-P-A 20 mm 188 N 5 mm
156601 ADVU-20-10-A-P-A 20 mm 188 N 10 mm
156515 ADVU-20-10-P-A 20 mm 188 N 10 mm
156602 ADVU-20-15-A-P-A 20 mm 188 N 15 mm
156516 ADVU-20-15-P-A 20 mm 188 N 15 mm
156603 ADVU-20-20-A-P-A 20 mm 188 N 20 mm
156517 ADVU-20-20-P-A 20 mm 188 N 20 mm
156604 ADVU-20-25-A-P-A 20 mm 188 N 25 mm
156518 ADVU-20-25-P-A 20 mm 188 N 25 mm
156605 ADVU-20-30-A-P-A 20 mm 188 N 30 mm
156519 ADVU-20-30-P-A 20 mm 188 N 30 mm
156606 ADVU-20-40-A-P-A 20 mm 188 N 40 mm
156520 ADVU-20-40-P-A 20 mm 188 N 40 mm
156607 ADVU-20-50-A-P-A 20 mm 188 N 50 mm
156521 ADVU-20-50-P-A 20 mm 188 N 50 mm
156043 ADVU-25-    -A-P-A 25 mm 295 N 1 … 200 mm
176854 ADVU-25-    -A-P-A-R3 25 mm 295 N 1 … 200 mm
156053 ADVU-25-    -A-P-A-S2 25 mm 247 N 1 … 200 mm
156063 ADVU-25-    -A-P-A-S20 25 mm 247 N 1 … 200 mm
156073 ADVU-25-    -A-P-A-S206 25 mm 247 N 1 … 200 mm
156083 ADVU-25-    -A-P-A-S26 25 mm 247 N 1 … 200 mm
156093 ADVU-25-    -A-P-A-S6 25 mm 295 N 1 … 200 mm
156003 ADVU-25-    -P-A 25 mm 295 N 1 … 200 mm
176843 ADVU-25-    -P-A-R3 25 mm 295 N 1 … 200 mm
161155 ADVU-25-    -P-A-S1 25 mm 295 N 0 … 500 mm
156013 ADVU-25-    -P-A-S2 25 mm 247 N 1 … 200 mm
156023 ADVU-25-    -P-A-S26 25 mm 247 N 1 … 200 mm
156033 ADVU-25-    -P-A-S6 25 mm 295 N 1 … 200 mm
156608 ADVU-25-5-A-P-A 25 mm 295 N 5 mm
156522 ADVU-25-5-P-A 25 mm 295 N 5 mm
156609 ADVU-25-10-A-P-A 25 mm 295 N 10 mm
156523 ADVU-25-10-P-A 25 mm 295 N 10 mm
156610 ADVU-25-15-A-P-A 25 mm 295 N 15 mm
156524 ADVU-25-15-P-A 25 mm 295 N 15 mm
156611 ADVU-25-20-A-P-A 25 mm 295 N 20 mm
156525 ADVU-25-20-P-A 25 mm 295 N 20 mm
156612 ADVU-25-25-A-P-A 25 mm 295 N 25 mm
156526 ADVU-25-25-P-A 25 mm 295 N 25 mm
156613 ADVU-25-30-A-P-A 25 mm 295 N 30 mm
156527 ADVU-25-30-P-A 25 mm 295 N 30 mm
156614 ADVU-25-40-A-P-A 25 mm 295 N 40 mm
156528 ADVU-25-40-P-A 25 mm 295 N 40 mm
156615 ADVU-25-50-A-P-A 25 mm 295 N 50 mm
156529 ADVU-25-50-P-A 25 mm 295 N 50 mm
156044 ADVU-32-    -A-P-A 32 mm 483 N 1 … 300 mm
176855 ADVU-32-    -A-P-A-R3 32 mm 483 N 1 … 300 mm
156054 ADVU-32-    -A-P-A-S2 32 mm 415 N 1 … 300 mm
156064 ADVU-32-    -A-P-A-S20 32 mm 415 N 1 … 300 mm
156074 ADVU-32-    -A-P-A-S206 32 mm 415 N 1 … 300 mm
156084 ADVU-32-    -A-P-A-S26 32 mm 415 N 1 … 300 mm
156094 ADVU-32-    -A-P-A-S6 32 mm 483 N 1 … 300 mm
156004 ADVU-32-    -P-A 32 mm 483 N 1 … 300 mm
176844 ADVU-32-    -P-A-R3 32 mm 483 N 1 … 300 mm
156014 ADVU-32-    -P-A-S2 32 mm 415 N 1 … 300 mm
156024 ADVU-32-    -P-A-S26 32 mm 415 N 1 … 300 mm
156034 ADVU-32-    -P-A-S6 32 mm 483 N 1 … 300 mm
156616 ADVU-32-5-A-P-A 32 mm 483 N 5 mm
156530 ADVU-32-5-P-A 32 mm 483 N 5 mm
156617 ADVU-32-10-A-P-A 32 mm 483 N 10 mm
156531 ADVU-32-10-P-A 32 mm 483 N 10 mm
156618 ADVU-32-15-A-P-A 32 mm 483 N 15 mm
156532 ADVU-32-15-P-A 32 mm 483 N 15 mm
156619 ADVU-32-20-A-P-A 32 mm 483 N 20 mm
156533 ADVU-32-20-P-A 32 mm 483 N 20 mm
156620 ADVU-32-25-A-P-A 32 mm 483 N 25 mm
156534 ADVU-32-25-P-A 32 mm 483 N 25 mm
156621 ADVU-32-30-A-P-A 32 mm 483 N 30 mm
156535 ADVU-32-30-P-A 32 mm 483 N 30 mm
156622 ADVU-32-40-A-P-A 32 mm 483 N 40 mm
156536 ADVU-32-40-P-A 32 mm 483 N 40 mm
156623 ADVU-32-50-A-P-A 32 mm 483 N 50 mm
156537 ADVU-32-50-P-A 32 mm 483 N 50 mm
156624 ADVU-32-60-A-P-A 32 mm 483 N 60 mm
156538 ADVU-32-60-P-A 32 mm 483 N 60 mm
156625 ADVU-32-80-A-P-A 32 mm 483 N 80 mm
156539 ADVU-32-80-P-A 32 mm 483 N 80 mm
156045 ADVU-40-    -A-P-A 40 mm 754 N 1 … 300 mm
176856 ADVU-40-    -A-P-A-R3 40 mm 754 N 1 … 300 mm
156055 ADVU-40-    -A-P-A-S2 40 mm 686 N 1 … 300 mm
156065 ADVU-40-    -A-P-A-S20 40 mm 686 N 1 … 300 mm
156075 ADVU-40-    -A-P-A-S206 40 mm 686 N 1 … 300 mm
156085 ADVU-40-    -A-P-A-S26 40 mm 686 N 1 … 300 mm
156095 ADVU-40-    -A-P-A-S6 40 mm 754 N 1 … 300 mm
156005 ADVU-40-    -P-A 40 mm 754 N 1 … 300 mm
176845 ADVU-40-    -P-A-R3 40 mm 754 N 1 … 300 mm
161156 ADVU-40-    -P-A-S1 40 mm 754 N 0 … 2000 mm
156015 ADVU-40-    -P-A-S2 40 mm 686 N 1 … 300 mm
156025 ADVU-40-    -P-A-S26 40 mm 686 N 1 … 300 mm
156035 ADVU-40-    -P-A-S6 40 mm 754 N 1 … 300 mm
156626 ADVU-40-5-A-P-A 40 mm 754 N 5 mm
156540 ADVU-40-5-P-A 40 mm 754 N 5 mm
156627 ADVU-40-10-A-P-A 40 mm 754 N 10 mm
156541 ADVU-40-10-P-A 40 mm 754 N 10 mm
156628 ADVU-40-15-A-P-A 40 mm 754 N 15 mm
156542 ADVU-40-15-P-A 40 mm 754 N 15 mm
156629 ADVU-40-20-A-P-A 40 mm 754 N 20 mm
156543 ADVU-40-20-P-A 40 mm 754 N 20 mm
156630 ADVU-40-25-A-P-A 40 mm 754 N 25 mm
156544 ADVU-40-25-P-A 40 mm 754 N 25 mm
156631 ADVU-40-30-A-P-A 40 mm 754 N 30 mm
156545 ADVU-40-30-P-A 40 mm 754 N 30 mm
156632 ADVU-40-40-A-P-A 40 mm 754 N 40 mm
156546 ADVU-40-40-P-A 40 mm 754 N 40 mm
156633 ADVU-40-50-A-P-A 40 mm 754 N 50 mm
156547 ADVU-40-50-P-A 40 mm 754 N 50 mm
156634 ADVU-40-60-A-P-A 40 mm 754 N 60 mm
156548 ADVU-40-60-P-A 40 mm 754 N 60 mm
156635 ADVU-40-80-A-P-A 40 mm 754 N 80 mm
156549 ADVU-40-80-P-A 40 mm 754 N 80 mm
156046 ADVU-50-    -A-P-A 50 mm 1178 N 1 … 300 mm
176857 ADVU-50-    -A-P-A-R3 50 mm 1178 N 1 … 300 mm
156056 ADVU-50-    -A-P-A-S2 50 mm 1057 N 1 … 300 mm
156066 ADVU-50-    -A-P-A-S20 50 mm 1057 N 1 … 300 mm
156076 ADVU-50-    -A-P-A-S206 50 mm 1057 N 1 … 300 mm
156086 ADVU-50-    -A-P-A-S26 50 mm 1057 N 1 … 300 mm
156096 ADVU-50-    -A-P-A-S6 50 mm 1178 N 1 … 300 mm
156006 ADVU-50-    -P-A 50 mm 1178 N 1 … 300 mm
176846 ADVU-50-    -P-A-R3 50 mm 1178 N 1 … 300 mm
156016 ADVU-50-    -P-A-S2 50 mm 1057 N 1 … 300 mm
156026 ADVU-50-    -P-A-S26 50 mm 1057 N 1 … 300 mm
156036 ADVU-50-    -P-A-S6 50 mm 1178 N 1 … 300 mm
156636 ADVU-50-10-A-P-A 50 mm 1178 N 10 mm
156550 ADVU-50-10-P-A 50 mm 1178 N 10 mm
156637 ADVU-50-15-A-P-A 50 mm 1178 N 15 mm
156551 ADVU-50-15-P-A 50 mm 1178 N 15 mm
156638 ADVU-50-20-A-P-A 50 mm 1178 N 20 mm
156552 ADVU-50-20-P-A 50 mm 1178 N 20 mm
156639 ADVU-50-25-A-P-A 50 mm 1178 N 25 mm
156553 ADVU-50-25-P-A 50 mm 1178 N 25 mm
156640 ADVU-50-30-A-P-A 50 mm 1178 N 30 mm
156554 ADVU-50-30-P-A 50 mm 1178 N 30 mm
156641 ADVU-50-40-A-P-A 50 mm 1178 N 40 mm
156555 ADVU-50-40-P-A 50 mm 1178 N 40 mm
156642 ADVU-50-50-A-P-A 50 mm 1178 N 50 mm
156556 ADVU-50-50-P-A 50 mm 1178 N 50 mm
156643 ADVU-50-60-A-P-A 50 mm 1178 N 60 mm
156557 ADVU-50-60-P-A 50 mm 1178 N 60 mm
156644 ADVU-50-80-A-P-A 50 mm 1178 N 80 mm
156558 ADVU-50-80-P-A 50 mm 1178 N 80 mm
156047 ADVU-63-    -A-P-A 63 mm 1870 N 1 … 300 mm
176858 ADVU-63-    -A-P-A-R3 63 mm 1870 N 1 … 300 mm
156057 ADVU-63-    -A-P-A-S2 63 mm 1750 N 1 … 300 mm
156067 ADVU-63-    -A-P-A-S20 63 mm 1750 N 1 … 300 mm
156077 ADVU-63-    -A-P-A-S206 63 mm 1750 N 1 … 300 mm
156087 ADVU-63-    -A-P-A-S26 63 mm 1750 N 1 … 300 mm
156097 ADVU-63-    -A-P-A-S6 63 mm 1870 N 1 … 300 mm
156007 ADVU-63-    -P-A 63 mm 1870 N 1 … 300 mm
176847 ADVU-63-    -P-A-R3 63 mm 1870 N 1 … 300 mm
161157 ADVU-63-    -P-A-S1 63 mm 1870 N 0 … 2000 mm
156017 ADVU-63-    -P-A-S2 63 mm 1750 N 1 … 300 mm
156027 ADVU-63-    -P-A-S26 63 mm 1750 N 1 … 300 mm
156037 ADVU-63-    -P-A-S6 63 mm 1870 N 1 … 300 mm
156645 ADVU-63-10-A-P-A 63 mm 1870 N 10 mm
156559 ADVU-63-10-P-A 63 mm 1870 N 10 mm
156646 ADVU-63-15-A-P-A 63 mm 1870 N 15 mm
156560 ADVU-63-15-P-A 63 mm 1870 N 15 mm
156647 ADVU-63-20-A-P-A 63 mm 1870 N 20 mm
156561 ADVU-63-20-P-A 63 mm 1870 N 20 mm
156648 ADVU-63-25-A-P-A 63 mm 1870 N 25 mm
156562 ADVU-63-25-P-A 63 mm 1870 N 25 mm
156649 ADVU-63-30-A-P-A 63 mm 1870 N 30 mm
156563 ADVU-63-30-P-A 63 mm 1870 N 30 mm
156650 ADVU-63-40-A-P-A 63 mm 1870 N 40 mm
156564 ADVU-63-40-P-A 63 mm 1870 N 40 mm
156651 ADVU-63-50-A-P-A 63 mm 1870 N 50 mm
156565 ADVU-63-50-P-A 63 mm 1870 N 50 mm
156652 ADVU-63-60-A-P-A 63 mm 1870 N 60 mm
156566 ADVU-63-60-P-A 63 mm 1870 N 60 mm
156653 ADVU-63-80-A-P-A 63 mm 1870 N 80 mm
156567 ADVU-63-80-P-A 63 mm 1870 N 80 mm
156048 ADVU-80-    -A-P-A 80 mm 3016 N 1 … 400 mm
176859 ADVU-80-    -A-P-A-R3 80 mm 3016 N 1 … 400 mm
156058 ADVU-80-    -A-P-A-S2 80 mm 2827 N 1 … 400 mm
156068 ADVU-80-    -A-P-A-S20 80 mm 2827 N 1 … 400 mm
156078 ADVU-80-    -A-P-A-S206 80 mm 2827 N 1 … 400 mm
156088 ADVU-80-    -A-P-A-S26 80 mm 2827 N 1 … 400 mm
156098 ADVU-80-    -A-P-A-S6 80 mm 3016 N 1 … 400 mm
156008 ADVU-80-    -P-A 80 mm 3016 N 1 … 400 mm
176848 ADVU-80-    -P-A-R3 80 mm 3016 N 1 … 400 mm
156018 ADVU-80-    -P-A-S2 80 mm 2827 N 1 … 400 mm
156028 ADVU-80-    -P-A-S26 80 mm 2827 N 1 … 400 mm
156038 ADVU-80-    -P-A-S6 80 mm 3016 N 1 … 400 mm
156654 ADVU-80-10-A-P-A 80 mm 3016 N 10 mm
156568 ADVU-80-10-P-A 80 mm 3016 N 10 mm
156655 ADVU-80-15-A-P-A 80 mm 3016 N 15 mm
156569 ADVU-80-15-P-A 80 mm 3016 N 15 mm
156656 ADVU-80-20-A-P-A 80 mm 3016 N 20 mm
156570 ADVU-80-20-P-A 80 mm 3016 N 20 mm
156657 ADVU-80-25-A-P-A 80 mm 3016 N 25 mm
156571 ADVU-80-25-P-A 80 mm 3016 N 25 mm
156658 ADVU-80-30-A-P-A 80 mm 3016 N 30 mm
156572 ADVU-80-30-P-A 80 mm 3016 N 30 mm
156659 ADVU-80-40-A-P-A 80 mm 3016 N 40 mm
156573 ADVU-80-40-P-A 80 mm 3016 N 40 mm
156660 ADVU-80-50-A-P-A 80 mm 3016 N 50 mm
156574 ADVU-80-50-P-A 80 mm 3016 N 50 mm
156661 ADVU-80-60-A-P-A 80 mm 3016 N 60 mm
156575 ADVU-80-60-P-A 80 mm 3016 N 60 mm
156662 ADVU-80-80-A-P-A 80 mm 3016 N 80 mm
156576 ADVU-80-80-P-A 80 mm 3016 N 80 mm
156049 ADVU-100-    -A-P-A 100 mm 4712 N 1 … 400 mm
176860 ADVU-100-    -A-P-A-R3 100 mm 4712 N 1 … 400 mm
156059 ADVU-100-    -A-P-A-S2 100 mm 4418 N 1 … 400 mm
156069 ADVU-100-    -A-P-A-S20 100 mm 4418 N 1 … 400 mm
156079 ADVU-100-    -A-P-A-S206 100 mm 4418 N 1 … 400 mm
156089 ADVU-100-    -A-P-A-S26 100 mm 4418 N 1 … 400 mm
156099 ADVU-100-    -A-P-A-S6 100 mm 4712 N 1 … 400 mm
156009 ADVU-100-    -P-A 100 mm 4712 N 1 … 400 mm
176849 ADVU-100-    -P-A-R3 100 mm 4712 N 1 … 400 mm
161158 ADVU-100-    -P-A-S1 100 mm 4712 N 0 … 2000 mm
156019 ADVU-100-    -P-A-S2 100 mm 4418 N 1 … 400 mm
156029 ADVU-100-    -P-A-S26 100 mm 4418 N 1 … 400 mm
156039 ADVU-100-    -P-A-S6 100 mm 4712 N 1 … 400 mm
156663 ADVU-100-10-A-P-A 100 mm 4712 N 10 mm
156577 ADVU-100-10-P-A 100 mm 4712 N 10 mm
156664 ADVU-100-15-A-P-A 100 mm 4712 N 15 mm
156578 ADVU-100-15-P-A 100 mm 4712 N 15 mm
156665 ADVU-100-20-A-P-A 100 mm 4712 N 20 mm
156579 ADVU-100-20-P-A 100 mm 4712 N 20 mm
156666 ADVU-100-25-A-P-A 100 mm 4712 N 25 mm
156580 ADVU-100-25-P-A 100 mm 4712 N 25 mm
156667 ADVU-100-30-A-P-A 100 mm 4712 N 30 mm
156581 ADVU-100-30-P-A 100 mm 4712 N 30 mm
156668 ADVU-100-40-A-P-A 100 mm 4712 N 40 mm
156582 ADVU-100-40-P-A 100 mm 4712 N 40 mm
156669 ADVU-100-50-A-P-A 100 mm 4712 N 50 mm
156583 ADVU-100-50-P-A 100 mm 4712 N 50 mm
156670 ADVU-100-60-A-P-A 100 mm 4712 N 60 mm
156584 ADVU-100-60-P-A 100 mm 4712 N 60 mm
156671 ADVU-100-80-A-P-A 100 mm 4712 N 80 mm
156585 ADVU-100-80-P-A 100 mm 4712 N 80 mm
175771 ADVU-125-    -A-P-A 125 mm 7363 N 1 … 400 mm
176861 ADVU-125-    -A-P-A-R3 125 mm 7363 N 1 … 400 mm
175772 ADVU-125-    -A-P-A-S2 125 mm 6881 N 1 … 400 mm
175773 ADVU-125-    -A-P-A-S6 125 mm 7363 N 1 … 400 mm
175759 ADVU-125-    -P-A 125 mm 7363 N 1 … 400 mm
176850 ADVU-125-    -P-A-R3 125 mm 7363 N 1 … 400 mm
175760 ADVU-125-    -P-A-S2 125 mm 6881 N 1 … 400 mm
175761 ADVU-125-    -P-A-S6 125 mm 7363 N 1 … 400 mm
175762 ADVU-125-10-A-P-A 125 mm 7363 N 10 mm
175750 ADVU-125-10-P-A 125 mm 7363 N 10 mm
175763 ADVU-125-15-A-P-A 125 mm 7363 N 15 mm
175751 ADVU-125-15-P-A 125 mm 7363 N 15 mm
175764 ADVU-125-20-A-P-A 125 mm 7363 N 20 mm
175752 ADVU-125-20-P-A 125 mm 7363 N 20 mm
175765 ADVU-125-25-A-P-A 125 mm 7363 N 25 mm
175753 ADVU-125-25-P-A 125 mm 7363 N 25 mm
175766 ADVU-125-30-A-P-A 125 mm 7363 N 30 mm
175754 ADVU-125-30-P-A 125 mm 7363 N 30 mm
175767 ADVU-125-40-A-P-A 125 mm 7363 N 40 mm
175755 ADVU-125-40-P-A 125 mm 7363 N 40 mm
175768 ADVU-125-50-A-P-A 125 mm 7363 N 50 mm
175756 ADVU-125-50-P-A 125 mm 7363 N 50 mm
175769 ADVU-125-60-A-P-A 125 mm 7363 N 60 mm
175757 ADVU-125-60-P-A 125 mm 7363 N 60 mm
175770 ADVU-125-80-A-P-A 125 mm 7363 N 80 mm
175758 ADVU-125-80-P-A 125 mm 7363 N 80 mm
156140 ADVULQ-12-    -A-P-A 12 mm 68 N 1 … 200 mm
156150 ADVULQ-12-    -A-P-A-S2 12 mm 51 N 1 … 200 mm
156180 ADVULQ-12-    -A-P-A-S26 12 mm 51 N 1 … 200 mm
156190 ADVULQ-12-    -A-P-A-S6 12 mm 68 N 1 … 200 mm
156100 ADVULQ-12-    -P-A 12 mm 68 N 1 … 200 mm
156110 ADVULQ-12-    -P-A-S2 12 mm 51 N 1 … 200 mm
156120 ADVULQ-12-    -P-A-S26 12 mm 51 N 1 … 200 mm
156130 ADVULQ-12-    -P-A-S6 12 mm 68 N 1 … 200 mm
156758 ADVULQ-12-5-A-P-A 12 mm 68 N 5 mm
156672 ADVULQ-12-5-P-A 12 mm 68 N 5 mm
156759 ADVULQ-12-10-A-P-A 12 mm 68 N 10 mm
156673 ADVULQ-12-10-P-A 12 mm 68 N 10 mm
156760 ADVULQ-12-15-A-P-A 12 mm 68 N 15 mm
156674 ADVULQ-12-15-P-A 12 mm 68 N 15 mm
156761 ADVULQ-12-20-A-P-A 12 mm 68 N 20 mm
156675 ADVULQ-12-20-P-A 12 mm 68 N 20 mm
156762 ADVULQ-12-25-A-P-A 12 mm 68 N 25 mm
156676 ADVULQ-12-25-P-A 12 mm 68 N 25 mm
156763 ADVULQ-12-30-A-P-A 12 mm 68 N 30 mm
156677 ADVULQ-12-30-P-A 12 mm 68 N 30 mm
156764 ADVULQ-12-40-A-P-A 12 mm 68 N 40 mm
156678 ADVULQ-12-40-P-A 12 mm 68 N 40 mm
156141 ADVULQ-16-    -A-P-A 16 mm 121 N 1 … 200 mm
156151 ADVULQ-16-    -A-P-A-S2 16 mm 90 N 1 … 200 mm
156161 ADVULQ-16-    -A-P-A-S20 16 mm 90 N 1 … 200 mm
156171 ADVULQ-16-    -A-P-A-S206 16 mm 90 N 1 … 200 mm
156181 ADVULQ-16-    -A-P-A-S26 16 mm 90 N 1 … 200 mm
156191 ADVULQ-16-    -A-P-A-S6 16 mm 121 N 1 … 200 mm
156101 ADVULQ-16-    -P-A 16 mm 121 N 1 … 200 mm
156111 ADVULQ-16-    -P-A-S2 16 mm 90 N 1 … 200 mm
156121 ADVULQ-16-    -P-A-S26 16 mm 90 N 1 … 200 mm
156131 ADVULQ-16-    -P-A-S6 16 mm 121 N 1 … 200 mm
156765 ADVULQ-16-5-A-P-A 16 mm 121 N 5 mm
156679 ADVULQ-16-5-P-A 16 mm 121 N 5 mm
156766 ADVULQ-16-10-A-P-A 16 mm 121 N 10 mm
156680 ADVULQ-16-10-P-A 16 mm 121 N 10 mm
156767 ADVULQ-16-15-A-P-A 16 mm 121 N 15 mm
156681 ADVULQ-16-15-P-A 16 mm 121 N 15 mm
156768 ADVULQ-16-20-A-P-A 16 mm 121 N 20 mm
156682 ADVULQ-16-20-P-A 16 mm 121 N 20 mm
156769 ADVULQ-16-25-A-P-A 16 mm 121 N 25 mm
156683 ADVULQ-16-25-P-A 16 mm 121 N 25 mm
156770 ADVULQ-16-30-A-P-A 16 mm 121 N 30 mm
156684 ADVULQ-16-30-P-A 16 mm 121 N 30 mm
156771 ADVULQ-16-40-A-P-A 16 mm 121 N 40 mm
156685 ADVULQ-16-40-P-A 16 mm 121 N 40 mm
156142 ADVULQ-20-    -A-P-A 20 mm 188 N 1 … 200 mm
156152 ADVULQ-20-    -A-P-A-S2 20 mm 141 N 1 … 200 mm
156162 ADVULQ-20-    -A-P-A-S20 20 mm 141 N 1 … 200 mm
156172 ADVULQ-20-    -A-P-A-S206 20 mm 141 N 1 … 200 mm
156182 ADVULQ-20-    -A-P-A-S26 20 mm 141 N 1 … 200 mm
156192 ADVULQ-20-    -A-P-A-S6 20 mm 188 N 1 … 200 mm
156102 ADVULQ-20-    -P-A 20 mm 188 N 1 … 200 mm
156112 ADVULQ-20-    -P-A-S2 20 mm 141 N 1 … 200 mm
156122 ADVULQ-20-    -P-A-S26 20 mm 141 N 1 … 200 mm
156132 ADVULQ-20-    -P-A-S6 20 mm 188 N 1 … 200 mm
156772 ADVULQ-20-5-A-P-A 20 mm 188 N 5 mm
156686 ADVULQ-20-5-P-A 20 mm 188 N 5 mm
156773 ADVULQ-20-10-A-P-A 20 mm 188 N 10 mm
156687 ADVULQ-20-10-P-A 20 mm 188 N 10 mm
156774 ADVULQ-20-15-A-P-A 20 mm 188 N 15 mm
156688 ADVULQ-20-15-P-A 20 mm 188 N 15 mm
156775 ADVULQ-20-20-A-P-A 20 mm 188 N 20 mm
156689 ADVULQ-20-20-P-A 20 mm 188 N 20 mm
156776 ADVULQ-20-25-A-P-A 20 mm 188 N 25 mm
156690 ADVULQ-20-25-P-A 20 mm 188 N 25 mm
156777 ADVULQ-20-30-A-P-A 20 mm 188 N 30 mm
156691 ADVULQ-20-30-P-A 20 mm 188 N 30 mm
156778 ADVULQ-20-40-A-P-A 20 mm 188 N 40 mm
156692 ADVULQ-20-40-P-A 20 mm 188 N 40 mm
156779 ADVULQ-20-50-A-P-A 20 mm 188 N 50 mm
156693 ADVULQ-20-50-P-A 20 mm 188 N 50 mm
156143 ADVULQ-25-    -A-P-A 25 mm 295 N 1 … 200 mm
156153 ADVULQ-25-    -A-P-A-S2 25 mm 247 N 1 … 200 mm
156163 ADVULQ-25-    -A-P-A-S20 25 mm 247 N 1 … 200 mm
156173 ADVULQ-25-    -A-P-A-S206 25 mm 247 N 1 … 200 mm
156183 ADVULQ-25-    -A-P-A-S26 25 mm 247 N 1 … 200 mm
156193 ADVULQ-25-    -A-P-A-S6 25 mm 295 N 1 … 200 mm
156103 ADVULQ-25-    -P-A 25 mm 295 N 1 … 200 mm
156113 ADVULQ-25-    -P-A-S2 25 mm 247 N 1 … 200 mm
156123 ADVULQ-25-    -P-A-S26 25 mm 247 N 1 … 200 mm
156133 ADVULQ-25-    -P-A-S6 25 mm 295 N 1 … 200 mm
156780 ADVULQ-25-5-A-P-A 25 mm 295 N 5 mm
156694 ADVULQ-25-5-P-A 25 mm 295 N 5 mm
156781 ADVULQ-25-10-A-P-A 25 mm 295 N 10 mm
156695 ADVULQ-25-10-P-A 25 mm 295 N 10 mm
156782 ADVULQ-25-15-A-P-A 25 mm 295 N 15 mm
156696 ADVULQ-25-15-P-A 25 mm 295 N 15 mm
156783 ADVULQ-25-20-A-P-A 25 mm 295 N 20 mm
156697 ADVULQ-25-20-P-A 25 mm 295 N 20 mm
156784 ADVULQ-25-25-A-P-A 25 mm 295 N 25 mm
156698 ADVULQ-25-25-P-A 25 mm 295 N 25 mm
156785 ADVULQ-25-30-A-P-A 25 mm 295 N 30 mm
156699 ADVULQ-25-30-P-A 25 mm 295 N 30 mm
156786 ADVULQ-25-40-A-P-A 25 mm 295 N 40 mm
156700 ADVULQ-25-40-P-A 25 mm 295 N 40 mm
156787 ADVULQ-25-50-A-P-A 25 mm 295 N 50 mm
156701 ADVULQ-25-50-P-A 25 mm 295 N 50 mm
156144 ADVULQ-32-    -A-P-A 32 mm 483 N 1 … 300 mm
156154 ADVULQ-32-    -A-P-A-S2 32 mm 415 N 1 … 300 mm
156164 ADVULQ-32-    -A-P-A-S20 32 mm 415 N 1 … 300 mm
156174 ADVULQ-32-    -A-P-A-S206 32 mm 415 N 1 … 300 mm
156184 ADVULQ-32-    -A-P-A-S26 32 mm 415 N 1 … 300 mm
156194 ADVULQ-32-    -A-P-A-S6 32 mm 483 N 1 … 300 mm
156104 ADVULQ-32-    -P-A 32 mm 483 N 1 … 300 mm
156114 ADVULQ-32-    -P-A-S2 32 mm 415 N 1 … 300 mm
156124 ADVULQ-32-    -P-A-S26 32 mm 415 N 1 … 300 mm
156134 ADVULQ-32-    -P-A-S6 32 mm 483 N 1 … 300 mm
156788 ADVULQ-32-5-A-P-A 32 mm 483 N 5 mm
156702 ADVULQ-32-5-P-A 32 mm 483 N 5 mm
156789 ADVULQ-32-10-A-P-A 32 mm 483 N 10 mm
156703 ADVULQ-32-10-P-A 32 mm 483 N 10 mm
156790 ADVULQ-32-15-A-P-A 32 mm 483 N 15 mm
156704 ADVULQ-32-15-P-A 32 mm 483 N 15 mm
156791 ADVULQ-32-20-A-P-A 32 mm 483 N 20 mm
156705 ADVULQ-32-20-P-A 32 mm 483 N 20 mm
156792 ADVULQ-32-25-A-P-A 32 mm 483 N 25 mm
156706 ADVULQ-32-25-P-A 32 mm 483 N 25 mm
156793 ADVULQ-32-30-A-P-A 32 mm 483 N 30 mm
156707 ADVULQ-32-30-P-A 32 mm 483 N 30 mm
156794 ADVULQ-32-40-A-P-A 32 mm 483 N 40 mm
156708 ADVULQ-32-40-P-A 32 mm 483 N 40 mm
156795 ADVULQ-32-50-A-P-A 32 mm 483 N 50 mm
156709 ADVULQ-32-50-P-A 32 mm 483 N 50 mm
156796 ADVULQ-32-60-A-P-A 32 mm 483 N 60 mm
156710 ADVULQ-32-60-P-A 32 mm 483 N 60 mm
156797 ADVULQ-32-80-A-P-A 32 mm 483 N 80 mm
156711 ADVULQ-32-80-P-A 32 mm 483 N 80 mm
156145 ADVULQ-40-    -A-P-A 40 mm 754 N 1 … 300 mm
156155 ADVULQ-40-    -A-P-A-S2 40 mm 686 N 1 … 300 mm
156165 ADVULQ-40-    -A-P-A-S20 40 mm 686 N 1 … 300 mm
156175 ADVULQ-40-    -A-P-A-S206 40 mm 686 N 1 … 300 mm
156185 ADVULQ-40-    -A-P-A-S26 40 mm 686 N 1 … 300 mm
156195 ADVULQ-40-    -A-P-A-S6 40 mm 754 N 1 … 300 mm
156105 ADVULQ-40-    -P-A 40 mm 754 N 1 … 300 mm
156115 ADVULQ-40-    -P-A-S2 40 mm 686 N 1 … 300 mm
156125 ADVULQ-40-    -P-A-S26 40 mm 686 N 1 … 300 mm
156135 ADVULQ-40-    -P-A-S6 40 mm 754 N 1 … 300 mm
156798 ADVULQ-40-5-A-P-A 40 mm 754 N 5 mm
156712 ADVULQ-40-5-P-A 40 mm 754 N 5 mm
156799 ADVULQ-40-10-A-P-A 40 mm 754 N 10 mm
156713 ADVULQ-40-10-P-A 40 mm 754 N 10 mm
156800 ADVULQ-40-15-A-P-A 40 mm 754 N 15 mm
156714 ADVULQ-40-15-P-A 40 mm 754 N 15 mm
156801 ADVULQ-40-20-A-P-A 40 mm 754 N 20 mm
156715 ADVULQ-40-20-P-A 40 mm 754 N 20 mm
156802 ADVULQ-40-25-A-P-A 40 mm 754 N 25 mm
156716 ADVULQ-40-25-P-A 40 mm 754 N 25 mm
156803 ADVULQ-40-30-A-P-A 40 mm 754 N 30 mm
156717 ADVULQ-40-30-P-A 40 mm 754 N 30 mm
156804 ADVULQ-40-40-A-P-A 40 mm 754 N 40 mm
156718 ADVULQ-40-40-P-A 40 mm 754 N 40 mm
156805 ADVULQ-40-50-A-P-A 40 mm 754 N 50 mm
156719 ADVULQ-40-50-P-A 40 mm 754 N 50 mm
156806 ADVULQ-40-60-A-P-A 40 mm 754 N 60 mm
156720 ADVULQ-40-60-P-A 40 mm 754 N 60 mm
156807 ADVULQ-40-80-A-P-A 40 mm 754 N 80 mm
156721 ADVULQ-40-80-P-A 40 mm 754 N 80 mm
156146 ADVULQ-50-    -A-P-A 50 mm 1178 N 1 … 300 mm
156156 ADVULQ-50-    -A-P-A-S2 50 mm 1057 N 1 … 300 mm
156166 ADVULQ-50-    -A-P-A-S20 50 mm 1057 N 1 … 300 mm
156176 ADVULQ-50-    -A-P-A-S206 50 mm 1057 N 1 … 300 mm
156186 ADVULQ-50-    -A-P-A-S26 50 mm 1057 N 1 … 300 mm
156196 ADVULQ-50-    -A-P-A-S6 50 mm 1178 N 1 … 300 mm
156106 ADVULQ-50-    -P-A 50 mm 1178 N 1 … 300 mm
156116 ADVULQ-50-    -P-A-S2 50 mm 1057 N 1 … 300 mm
156126 ADVULQ-50-    -P-A-S26 50 mm 1057 N 1 … 300 mm
156136 ADVULQ-50-    -P-A-S6 50 mm 1178 N 1 … 300 mm
156808 ADVULQ-50-10-A-P-A 50 mm 1178 N 10 mm
156722 ADVULQ-50-10-P-A 50 mm 1178 N 10 mm
156809 ADVULQ-50-15-A-P-A 50 mm 1178 N 15 mm
156723 ADVULQ-50-15-P-A 50 mm 1178 N 15 mm
156810 ADVULQ-50-20-A-P-A 50 mm 1178 N 20 mm
156724 ADVULQ-50-20-P-A 50 mm 1178 N 20 mm
156811 ADVULQ-50-25-A-P-A 50 mm 1178 N 25 mm
156725 ADVULQ-50-25-P-A 50 mm 1178 N 25 mm
156812 ADVULQ-50-30-A-P-A 50 mm 1178 N 30 mm
156726 ADVULQ-50-30-P-A 50 mm 1178 N 30 mm
156813 ADVULQ-50-40-A-P-A 50 mm 1178 N 40 mm

Quý khách có thể click vào nút "YÊU CẦU BÁO GIÁ" để gửi thông tin về cho chúng tôi hoặc có thể gọi trực tiếp HOTLINE: 0908.966.579. 

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền:

  zalo